വൈദ്യുതി ലൈൻ പൊട്ടിവീണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി

മമ്പറം : പറമ്പായി മുസ്ലിം എൽ പി സ്ക്കൂളിന് സമീപം റോഡിന് കുറുകെ ള്ള വൈദ്യുതി ലൈൻ പൊട്ടിവീണ് വൻ ദുരന്തം തല നാഴികക്കു ഒഴിവായി സ്കൂളിലെ സ്വാതന്ത്രദിനാഘോഷ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ പോയ ഉടനെയായിരുന്നു സംഭവം ബസ്സ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങളും വഴിയാത്രക്കാര്യം പോകുന്ന റോഡിലാണ് സംഭവം

സ്ക്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ഉടൻ KSEB ഓഫീസിൽ വിളിച്ചറിയിക്കുകയുംവൈദ്യുതി ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വാഹനങ്ങളെയും വഴിയാത്രക്കാരെയും കടത്തിവിട്ടത് KSEB അധികൃതർ വന്നു പൈദ്യുതിലൈൻ ശരിയാക്കി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: