തനിമ അഴിയുർ ചുങ്കം യു കെ അലി (80) നിരൃതനായി

യു കെ അലി (80)സ്വവസതിൽ (തനിമ അഴിയുർ ചുങ്കം )നിരൃതനായി 1974കാലത്ത് തലശ്ശേരി ടൗൺ സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി

ആയിരുന്നു തലശ്ശേരി കോഒപ്പററ്റീവ് ബാങ്ക് ജിവനക്കരനായിരുന്നു 1998 വരെ

ഭാരൃ ആലന്റവിട സെഫിയ

മക്കൾ റയീസ്,റജീബ്,റഹിന,റുബീന,റെജുല,റുക്സാന,റംഷിന,

മരുമക്കൾ മുസ്സക്കോയ,സലാം,റയീസ്,ഖലീൽ, ഷഹീർ, നിർഷാദ,ഫസ് ല.

ഖബറടക്കം ഇന്ന് ഇശാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അഴിയുർ ഹാജിയാർ പള്ളിയിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: