ഛായാശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരം സുരേഷ് അന്നൂരിന്

പയ്യന്നൂർ: ലയൺസ് ക്ലബ്‌ ഓഫ് പയ്യന്നൂർ ക്രൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഛായാശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരം സുരേഷ് അന്നൂരിന് സെക്കൻഡ് വൈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ രാമചന്ദ്രൻ കെ. വി സമ്മാനിച്ചു.
ഡോട്ട് ചിത്രകലയിലെയും, അധ്യാപന രംഗത്തെയും മികവിനും സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയതിനും ആണ് പുരസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടി ആയ സുരേഷ് അന്നൂർ കരിവെള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഹിന്ദി അധ്യാപകൻ ആണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: