ഭരണാനുമതി

അഴീക്കോട് എംഎല്‍എയുടെ 2021-22 വര്‍ഷത്തെ പ്രത്യേക വികസന നിധിയില്‍ നിന്ന് 6,10,000 രൂപ വിനിയോഗിച്ച് വളപട്ടണം സി എച്ച് സിയില്‍ ജനറേറ്റര്‍ വാങ്ങാനും 5 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ പള്ളിക്കുന്നുമ്പ്രം കോളനി, അഴീക്കോട് പഞ്ചായത്ത് മാര്‍ക്കറ്റിന് സമീപം, അഴീക്കല്‍ ശ്മശാനം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനും 1,33,000 രൂപ വിനിയോഗിച്ച് നാറാത്ത് പഞ്ചായത്ത് പാമ്പുരുത്തി റോഡ് സീബ്രാ കോര്‍ണറില്‍ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനും ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ഭരണാനുമതി നല്‍കി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: