വളപട്ടണത്ത് നഗര സൗന്ദര്യവൽക്കരണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു

വളപട്ടണം: അഴീക്കോട് എം.എൽ.എ. കെ.വി സുമേഷിൻ്റെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വളപട്ടണത്ത് നഗര സൗന്ദര്യ വൽക്കരണത്തിന് പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നു.

വളപട്ടണം മന്ന ജംഗ്ഷൻ മുതൽ വളപട്ടണം സ്കൂൾ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തുമായി വളപട്ടണം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ കൂട്ടിയിട്ട വാഹനങ്ങൾ മുഴുവനായി നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം മന്ന-വളപട്ടണം റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗവും നടപ്പാത ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മിച്ച് കൂടുതൽ സൗന്ദര്യ വൽകരിക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത്.
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൊതുമരാമത്ത് എ.എക്സ്.ഇ. സുനിൽ കുമാർ, വളപട്ടണം സി.ഐ രാജേഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൂടെ അഴീക്കോട് എം.എൽ.എ. കെ.വി.സുമേഷ് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യമായ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നിർദേശം നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: