ഇന്നും നാളെയും സംസ്ഥാനത്ത് കൂട്ടപരിശോധന; 3.75 ലക്ഷം പേരെ പരിശോധിക്കും

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും കോവിഡ് കൂട്ടപരിശോധന. രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി 3.75 ലക്ഷം പേരെ പരിശോധിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ന്1.25 ലക്ഷം പേരേയും നാളെ 2.5 ലക്ഷം പേരേയും പരിശോധിക്കും. തുടര്‍ച്ചയായി രോഗബാധ നിലനില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും വിഭാഗങ്ങളും കണ്ടെത്തിയാണ് പരിശോധന. കോവിഡ് ലക്ഷണമുള്ളവര്‍, ഗുരുതര രോഗങ്ങളുള്ളവര്‍, വാക്‌സീനെടുക്കാത്ത 45 വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍, ഒപിയിൽ ചികിത്സ തേടുന്ന രോഗികള്‍ തുടങ്ങിയവരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും സംസ്ഥാനത്ത് കൂട്ടപരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: