കാഞ്ഞിരകൊല്ലി ടൂറിസം മേഖലയിൽ നിരോധനം ലംഘിച്ച് എത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്ന് പയ്യാവൂർ പോലീസ്.

കണ്ണൂർ: കോവിഡ്- 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാഞ്ഞിരക്കൊല്ലി, ശശിപ്പാറ ടൂറിസംമേഖലയിൽ വിനോദസഞ്ചാരം നിരോധിച്ചതാണ് എന്നാൽ ഇത് ലംഘിച്ച് നിരവധി ആളുകൾ എത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതിനാൽ പോലീസ് കർശ്ശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്ന ഇത്തരകാരുടെ വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പയ്യാവൂർ പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: