വളപട്ടണം പള്ളിക്കുന്നുമ്പ്രം സബ് സ്റ്റേഷൻ റോഡിൽ വൻ മരം കടപുഴകി വൈദ്യുതി, ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു

പള്ളിക്കുന്നുമ്പ്രം സബ് സ്റ്റേഷൻ റോഡിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും ,വൻ പാഴ്മരം കടപുഴകി വീണ് വൈദ്യുതി, ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.പള്ളിക്കുന്നുമ്പ്രം റോഡിൽ അഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ മാസ്റ്ററുടെ വീട്ടിന് മുന്നിലായിരുന്നു സംഭവം , എ.പി.ഫൈസൽ എന്ന ആളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മരം പൊട്ടി വീണത് കാരണം വിട്ടിന്റെ ചുറ്റും മതിലിനും, വീടിനും നിസ്സാര പരിക്ക് പറ്റി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: