വളപട്ടണം ടോൾ ബൂത്തിന് സമീപം മരം കടപുഴകി വീണ് ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു

വളപട്ടണം ടോൾ ബൂത്തിന് സമീപം കോട്ടയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉള്ള മരം ശക്തമായ കാറ്റിൽ റോഡിലേക്ക് പൊട്ടിവീണ് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളും മറ്റും തകർന്ന് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്നു വളപട്ടണം പോലീസ്, മാപ്പിള ഖലാസി, ഫയർ ഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്തത്തിൽ മരം മുറിച്ചു നീക്കി ഗതാഗതം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമം തുടരുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: