സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുടെ കെട്ടിടത്തിനു മുകളിൽ നിന്നും വീണു മരിച്ചു


കണ്ണൂർ: സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽനിന്നുവീണ് മരിച്ചു. ചിറക്കൽ ആർപ്പാതോ
ടിന് സമീപത്തെ അഞ്ചുക
ണ്ടി പറമ്പിൽ കുനിയിൽ
ഹൗസിൽ പ്രവീൺ (49)
ആണ് മരിച്ചത്. തോട്ടട ചിറക്കുതാഴെയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ
കെവിആർ ടാറ്റ ഷോറൂമിന്റെ മുകളിൽ സോളാർ പാനൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കാൽ തെന്നി വീണത്. ചൊവ്വ പകൽ മൂന്നിനാണ് സംഭവം. ഉടൻ കണ്ണൂരി
ലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.
സംസ്കാരം ബുധൻ പകൽ മൂന്നിന് പയ്യാമ്പലത്ത്.പരേ
തനായ ലക്ഷ്മണന്റെയും കമലാക്ഷിയുടെയും മകനാ
ണ്. ഭാര്യ: സുനിത. മക്കൾ: അഭിനന്ദ്, അനുഷ്ക. സഹോദരങ്ങൾ: രാജീവൻ, രത്നവല്ലി, അനിത, സന്തോഷ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: