ചോർന്നൊലിച്ച് കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ് ഫോം

പുറത്തു ചെറിയൊരു മഴ പെയ്താൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പെരുമഴയാണ്. ആദർശ് പദവിയുള്ള കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഒന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർ കുടചൂടണം.പ്രതിദിനം ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ യാത്രക്കാരെത്തുന്ന, പ്രതിമാസം രണ്ടരക്കോടി രൂപ വരുമാനമുള്ള റെയിൽവേയുടെ എ ക്ലാസ് പട്ടികയിൽ ഇടമുള്ള സ്റ്റേഷനിലാണ് ഈ ദുരിതം.ഇരിപ്പിടങ്ങൾ മഴവെള്ളത്തിൽ കുതിർന്നു കിടക്കുന്നതിനാൽ മഴ തുടങ്ങിയാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കാനും കഴിയില്ല.ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ മഴവെള്ളം കുത്തിയൊഴുകുന്നതിനാൽ ബാഗുപോലും നിലത്തുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. കോടികൾ മുടക്കി നവീകരണം നടത്തുകയും സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും മേൽക്കൂരയിൽ പലയിടത്തും ചോർച്ചയുണ്ട്. മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നു വെള്ളം താഴോട്ടിറക്കാൻ സ്ഥാപിച്ച പൈപ്പുകളും ചോരാൻതുടങ്ങിയതോടെ നീർച്ചാലായി മാറി. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗത്തും മേൽപ്പാലത്തിനോടു ചേർന്നും പരക്കെ വെള്ളം വീഴുന്നു.ഒന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നു മേൽപാലത്തിലേക്കു കയറുന്ന ഭാഗത്തും വെള്ളം കുതിച്ചുചാടുന്നതു കാണാം.അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയെങ്കിലും അടിപ്പാതയ്ക്കുള്ളിലെ ചോർച്ചയും പൂർണമായി നിലച്ചിട്ടില്ല.‌പുതുതായി നിർമിച്ച ഓഫിസുകളുടെ മുൻവശത്തും മഴവെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട്.ഒന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഓഫിസ് മുറികളുടെ നിർമാണം നടക്കുമ്പോൾത്തന്നെ പാകപ്പിഴകളെക്കുറിച്ചു പരാതികൾ ഉയർന്നുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: