മനയത്ത് തെക്കയിൽ പത്മനാഭന്റെ (Latപാട്ടയം)മകൾ എം.ടി.അനില അന്തരിച്ചു

പരിയാരം: മനയത്ത് തെക്കയിൽ പത്മനാഭന്റെ (Latപാട്ടയം)മകൾ എം.ടി.അനില അന്തരിച്ചു. ഭർത്താവ്: അശോകൻ ടി.കെ. മക്കൾ: അഭിനവ്, അശ്വന്ത്. അമ്മ: സതീദേവി. സഹോദരങ്ങൾ: അനിൽകുമാർ(ജില്ലാ ബാങ്ക് കമ്പിൽ), ദിനില,അനീഷ് കുമാർ (ജില്ലാ ബാങ്ക് പുതിയതെരു), അജിത. സംസ്കാരം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2:30 ന് പരിയാരം അമ്മാനപ്പാറ പൊതുശ്മശാനത്തിൽ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: