കണ്ണൂർ വാർത്തകളുടെ പ്രിയ വായനക്കാർക്ക് ഒരായിരം ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ

സ്നേഹത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റേയും ഐശ്വര്യത്തിന്റേയും സാഹോദര്യത്തിന്റേയും മനശാന്തിയുടേയും ഒരു മാസത്ത വ്രതാനുഷ്ടാനത്തിന്റെ

ദിനരാത്രികൾക്ക് വിട.. പുത്തനുടുപ്പും കുടുംബ സന്ദർശനങ്ങളും നല്ല വാക്കും നൻമയുമായ ചെറിയ പെരുന്നാൾ സമാഗതമായ ഈ വേളയി പ്രിയ വായനക്കാർക്ക് കണ്ണൂർ വാർത്ത പോർട്ടലിന്റെ ഹൃദയംഗമമായ ഈദുൽ ഫിത്വർ ആശംസകൾ

കണ്ണൂര് ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal
കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ https://chat.whatsapp.com/BrKmsKY5tp3EFNR3S3gGeh
ജില്ലാ വാർത്തകൾക്കു പുറമേ ദേശീയ, അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ എളുപ്പത്തിൽ അറിയാൻ ഫേസ് ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ
https://facebook.com/kannurvarthakaldotin

%d bloggers like this: