കണ്ണൂരിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയി കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

 

കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ബോട്ടിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയി ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് കടലിൽ കുടുങ്ങിയ മൂന്ന് പേരെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. അരുൺ ആൻഡ്രൂസ്, സ്റ്റീഫൻ, ഫ്രാൻസിസ് എന്നീ മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളെയാണ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് രക്ഷിച്ചത്. ഇവരെ 11.30 ന് കൊച്ചിയിലെത്തിക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: