പ്രതിഷേധവുമായി അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കണ്ണൂർ കലക്ട്രേറ്റിനു മുന്നിൽ സംഘടിച്ചു

{"source":"editor","effects_tried":0,"photos_added":0,"origin":"gallery","total_effects_actions":0,"remix_data":["add_photo_directory"],"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":0,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":0,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"source_sid":"5C8230A5-B751-45CF-A4CE-29C633970989_1588745209748","total_editor_time":159,"total_draw_time":0,"effects_applied":0,"uid":"5C8230A5-B751-45CF-A4CE-29C633970989_1588745209731","total_effects_time":0,"brushes_used":0,"height":1066,"layers_used":0,"width":1280,"subsource":"done_button"}

ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് പോകാൻ സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൂറോളം അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ സംഘടിച്ചു. മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബാനറുകളുമായിട്ടാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 12 മണിയോടെ കണ്ണൂർ കലക്ട്രേറ്റിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചത്. ട്രെയിനിലോ ബസ്സിലോ കയറ്റി നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്നാണ് ഇരുടെ ആവശ്യം. കൂട്ടം കൂടിയവരിൽ പലരും മാസ്ക് ധരിച്ചാണ് എത്തിയത്. സംഘടിച്ചവരെ പോലീസും, തൊഴിൽ വകുപ്പ് അധികൃതരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി അനുനയിപ്പിച്ചു താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ മടക്കി .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: