മന്ത്രി വി.എസ് സുനിൽ കുമാറിന് വീണ്ടും കൊവിഡ്

മന്ത്രി വി.എസ് സുനിൽ കുമാറിന് വീണ്ടും കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

മകൻ നിരഞ്ജൻ കൃഷ്ണയ്ക്കും കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മകന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിക്ക് ആർടിപിസിആർ പരിശോധന നടത്തിയത്. തുടർന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. മന്ത്രിക്ക് നിലവിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളില്ല

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: