കേരളത്തിൽ 6 ജില്ലകൾ ഹോട്ട് സ്പോട്ട്; നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കും

കേരളത്തിലെ ആറു ജില്ലകള്‍ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകള്‍. കാസര്‍കോ‍ട്, കണ്ണൂര്‍, മലപ്പുറം, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളാണ് പട്ടികയിൽ. സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൗണ്‍ മാര്‍ഗരേഖ കര്‍ശനമായി നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകള്‍ പരിഗണിച്ച് കൂടുതല്‍ ഇളവുകള്‍ നല്‍കും. പരമ്പരാഗതവ്യവസായങ്ങള്‍, കൃഷി, തോട്ടംമേഖല തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: