രക്തദാന കാംപിനു തുടക്കം

തലശേരി: ജനറാലാശുപത്രി ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ  നടത്തുന്ന  ഇൻ ഹൗസ് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ കാംപിനു തുടക്കമായി.  രക്ത ദാതാക്കൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകി  ജനറലാശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ആശ ദേവി ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ കാംപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയതു. ഹോസ്പിറ്റൽ വിങ്ങ് ചെയർമാൻ പൊന്നകം നൗഷാദിന്റെയും കൺവീനർ സിറാജ് വലിയകത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് ബഷീർ ടേസ്റ്റി ആദ്യ രക്ത ദാനം നിർവഹിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: