മയ്യിൽ: ചേതന ഫിലിം & കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മൃണാൾ സെൻ സ്മൃതി സംഘടിപ്പിച്ചു.

മയ്യിൽ വ്യാപാര ഭവൻ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ചലച്ചിത്ര നിരൂപകനും പരിസ്ഥിതി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനുമായ
കെ. രാമചന്ദ്രൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
സി. രാമചന്ദ്രൻ അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു.

തുടർന്ന് 1969 ൽ നിർമ്മിച്ച , ദേശീയ അവാർഡും പ്രസിഡണ്ടിന്റെ സ്വർണ്ണ മെഡലും നേടിയ
‘ഭുവൻ ഷോം’ എന്ന സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: