അഴീക്കോട്: വെള്ളുവപ്പാറയിലെ കുറിയ ബാലൻ 88 വയസ്സ് അന്തരിച്ചു.

അഴീക്കോട്: വെള്ളുവപ്പാറയിലെ കുറിയ ബാലൻ 88 വയസ്സ് അന്തരിച്ചു.
അഴീക്കോട് തെരു ശ്രീ ഗണപതി മണ്ഡപം മുൻ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഗുരുക്കളുമായിരുന്നു.
ഭാര്യ പരേതയായ മീനാക്ഷി, മക്കൾ :ഗണേശൻ, അനീശൻ, ലീല, ലത്തീഷ്, ലീന ,സജിത, അജി, മരുമക്കൾ :ജയരാജൻ, ഗണേശൻ, സുരേശൻ, രഘു, ശ്രീജ, പ്രസീത ,ലീന ,’ ശവസംസ്കാരം 16/01/19 ബുധൻ രാവിലെ 11 മണിക്ക് അഴിക്കോട് തെരു സമുദായ ശ്മശാനത്തിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: