കണ്ണൂരിൽ നാളെ (16/01/19)വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ തങ്കേക്കുന്ന്, നൂഞ്ഞിയൻ കാവ്, ആറ്റടപ്പ സ്‌കൂൾ, ആറ്റടപ്പ ഡിസ്‌പെൻസറി, ആളാംകോട്ടം ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ജനുവരി 16) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
കതിരൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പ്ലൈവുഡ് കമ്പനി, കോട്ടത്ത് അങ്ങാടി, ഓലായിക്കര ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ജനുവരി 16) രാവിലെ 7.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 4.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചപ്പാരപ്പടവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മഠംതട്ട്, ഞണ്ടമ്പലം, ഇടക്കോം, താഴെ ഇടക്കോം ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ജനുവരി 16) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ അമ്മാംകുന്ന്, എളയാവൂർ കോളനി, എളയാവൂർ അമ്പലം, എളയാവൂർ വയൽ, ഫ്‌ളവേഴ്‌സ് ടി വി ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ നാളെ(ജനുവരി 16) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: