മൂന്നുപെറ്റുമ്മ പള്ളി മഖാം ഉറൂസ്

പാപ്പിനിശ്ശേരി: പാപ്പിനിശ്ശേരി മൂന്നുപെറ്റുമ്മ പള്ളി (കാട്ടിലെ പള്ളി) മഖാം ഉറൂസ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നുമുതൽ നാലുവരെ നടത്താൻ മൂന്നുപെറ്റുമ്മ ട്രസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഉദ്‌ഘാടന സമ്മേളനം, മതപ്രഭാഷണം, കഥാപ്രസംഗം, ബുർദ മജ്‌ലിസ്, ദഫ് പ്രദർശനം, ദിഖ്ർ ഹൽഖ തുടങ്ങിയ പരിപാടികളും ഉറൂസിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തും.

യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് വി.പി.ഷഹീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സി.എച്ച്.അബ്ദുൽ സലാം, അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി, വി.അബ്ദുള്ള ഹാജി, എം.വി.മഹമൂദ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: