മത്സ്യകൃഷിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കണ്ണൂർ: സംയോജിത മത്സ്യകൃഷി, മത്സ്യവിത്ത് ഉല്‍പാദനകേന്ദ്രം എന്നിവ നടത്താന്‍ താല്‍പര്യമുളള കര്‍ഷകരില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സംയോജിത മത്സ്യകൃഷിക്ക് ഒരു ഹെക്ടറും വിത്ത് ഉല്‍പാദന കേന്ദ്രത്തിന് 25 സെന്റ് സ്ഥലവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ സ്ഥലത്തിന്റെ സര്‍വേ നമ്പര്‍, പഞ്ചായത്ത്, താലൂക്ക്, ആധാര്‍ നമ്പര്‍, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍ എന്നീ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. അപേക്ഷാ ഫോമും വിശദവിവരങ്ങളും കണ്ണൂര്‍ മാപ്പിളബേയിലുളള മത്സ്യകര്‍ഷക വികസന ഏജന്‍സിയില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കും. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഡിസംബര്‍ 24ന് മുമ്പായി ഓഫീസില്‍ എത്തിക്കണം. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്- 0497-2732340.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: