മേലെ ചൊവ്വയിൽ വൻ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പതിവാകുന്നു

കണ്ണൂർ: മേലെചൊവ്വ മുതൽ താണ വരെയുള്ള ദേശീയപാതയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്ക് യാത്രക്കാരെ വലക്കുന്നു. ചൊവ്വ ധർമസമാജം സ്കൂളിന് എതിർഭാഗത്ത് ദേശീയപാതയ്ക്കരികിൽ ഓവുചാൽ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതും അനധികൃത പാർക്കിങ്ങുമാണ് ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് കാരണം. റോഡ് നവീകരണഭാഗമായാണ് ഓവു ചാൽ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത്. ഇതുകാരണമാണ് ഗതാഗതതടസ്സമുണ്ടായത്. പൊതുവെ സ്ഥിരമായി കുരുക്കുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഭാഗം. പ്രവൃത്തി കൂടി നടക്കുന്നത് ഗതാഗതം ഇടയ്ക്കിടെ സ്തംഭിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. റോഡരികിൽ തോന്നിയപോലെ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടുന്നതും ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതും പ്രശ്നമാണ്. രാവിലെയും വൈകീട്ടുമാണ് കുരുക്ക് കൂടുതൽ.

ഏറെനേരം വഴിയിൽ കുടുങ്ങുന്നത് അത്യാവശ്യയാത്രക്കാരെയും രോഗികളെയും മറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: