കല്ലറക്കൽ ജി എൽ പി സ്കൂളിൽ ശിശുദിനാഘോഷ റാലി നടത്തി

പാനൂർ : ചെണ്ടയാട് കല്ലറക്കൽ ഗവ എൽ പി സ്കൂളിൽ ശിശു ദിനാഘോഷം വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളോടെ നടന്നു. രാവിലെ ശിശുദിന റാലി നടത്തി. പ്രധാനധ്യാപിക പ്രസീത കുമാരി CP ശിശുദിന സന്ദേശം നൽകി. നാലാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് റസൽ നെഹ്റുവായി ജനശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. നെഹ്റു ക്വിസ്, ശിശു ദിന ഗാനങ്ങൾ , പ്രസംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ നടന്നു. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ശിശുദിന സമ്മാനങ്ങളും മധുര വിതരണവും നടത്തി. കനകവല്ലി KK, റീന PP, മനോഹരൻ P, മുഹ്സിൻ ഇരിക്കൂർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: