അഴീക്കോട് ഹൈസ്കൂൾ ഒമ്പതാം തരം വിദ്യാർത്ഥി മരണപ്പെട്ടു

അഴീക്കോട് ഹൈസ്കൂൾ ഒമ്പതാം തരം വിദ്യാർത്ഥി മരണപ്പെട്ടു
അഴീക്കൽ ലൈറ്റ് ഹൗസ് റോഡിൽ ഭാനുവുഡ് കമ്പനിക്ക് സമീപം അഫ്സൽ പി വി ആണ് മരിച്ചത്. ഉപ്പ: ഹാരിസ്.
ഖബറടക്കം രാത്രി 10 ന്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: