ഗ്രന്ഥശാലാദിനം ആചരിച്ചു.

പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗ്രന്ഥശാലാദിനം ആചരിച്ചു. പരിപാടിയുടെ താലൂക്ക് തല ഉദ്ഘാടനം മുൻ മന്ത്രി പി.കെ. ശ്രീമതി ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തദവസരത്തിൽ താലൂക്ക് ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സപ്ലിമെന്റ് പ്രകാശനം സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ എക്സി. മെമ്പർ എം.കെ. രമേഷ് കുമാറിന് നൽകി ശ്രീമതി ടീച്ചർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. കെ.ദാമോദരൻ മാസ്റ്ററുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തളിപ്പറമ്പ – പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലെ മികച്ച ഗ്രന്ഥശാലയ്ക്ക് നൽകി വരുന്ന കടിഞ്ഞിയിൽ നാരായണൻ മാസ്റ്റർ പുരസ്കാരം കുന്നരു മലയാളം വായനശാലക്ക് ലഭിച്ചതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വൈക്കത്ത് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ നടത്തി. ഗ്രന്ഥശാലാദിനാചരണ പരിപാടികൾ, ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സ്, പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതി യ പദ്ധതികളായ കയ്യെഴുത്ത് മാസിക, എം.ടി. എഴുത്തും ജീവിതവും എന്നിവയെ കുറച്ച് താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി കെ.ശിവകുമാർ സംസാരിച്ചു. പി.എം കൃഷ്ണപ്രഭ, വൈ.വി.സുകുമാരൻ , ടി.വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ , വി.പി.സുകുമാരൻ, കെ.വി. പത്‌മനാഭൻ, കെ.വി സുരേഷ് ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഗ്രന്ഥശാലാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാവിലെ
ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ താലൂക്ക് പ്രസിഡണ്ട് കെ.ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ പതാക ഉയർത്തി.
തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ ലൈബ്രറികൾ ആധുനിക വൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലൈബ്രറിയന്മാർക്കുള്ള പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു. നിധിൻ ക്ലാസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: