വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ.പി ജയരാജന്റെ മട്ടന്നൂരിലെ ഓഫീസിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം

4 / 100

കണ്ണൂർ: വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ.പി ജയരാജന്റെ മട്ടന്നൂരിലെ ഓഫീസിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു.

ലൈഫ്മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ അഴിമതി നടത്തുകയും സ്വപ്നയുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് കോടികൾ കമ്മീഷൻ വാങ്ങാൻ മകനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത മന്ത്രി ഇ.പി ജയരാജൻ രാജിവെയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട്

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇ.പി. ജയരാജന്റെ മട്ടന്നൂരിലെ ഓഫീസിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് നടത്തിയത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: