സ്വകാര്യ, ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകളുടെ റോഡ് നികുതി ഒഴിവാക്കി

സ്വകാര്യ, ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകളുടെ റോഡ് നികുതി സര്‍ക്കാര്‍ ഒഴിവാക്കി. ജൂലൈ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയുള്ള മൂന്ന് മാസത്തെ നികുതിയാണ് വേണ്ടെന്ന് വച്ചത്. നികുതി ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിരസിച്ചതോടെ രണ്ടാഴ്ചയായി സ്വകാര്യബസുകള്‍ സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. നികുതി അടയ്ക്കാനുള്ള സമയം നീട്ടി നല്‍കിയിട്ടും ബസുടമകള്‍ വഴങ്ങിയില്ല. തൊഴിലാളികളുടെ ആറുമാസത്തെ ക്ഷേമനിധി വിഹിതം അടയ്ക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇളവുകള്‍ അനുവദിച്ചതോടെ അടുത്തദിവസം മുതല്‍ സ്വകാര്യബസുകള്‍ സര്‍വീസ് പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഉടമകള്‍ അറിയിച്ചു 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: