ജില്ലയില്‍ നാളെഓറഞ്ച് അലേര്‍ട്ട്

ജില്ലയില്‍ നാളെ(ആഗസ്ത് 15) ന് ഓറഞ്ച് അലേര്‍ട്ടും നാളെ (ആഗസ്ത് 16) ന് യെല്ലോ അലേര്‍ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു.  ഓറഞ്ച് അലേര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസം ജില്ലയില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില്‍ ശക്തമായതോ അതിശക്തമായതോ (115 മി.മീ മുതല്‍ 204.5 മി.മീ വരെ) ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അതിനാല്‍ ജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: