കൊളച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനസൌഹൃദ ഗ്രാമഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു

കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ വച്ച് ഇന്ന് നടന്ന യോഗത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അഴിമതി രഹിത ജനസൗഹൃദ കാര്യക്ഷമതാ പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമ്മേളനം എടക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.എം.സി മോഹനൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു . പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി താഹിറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ പി.ബാലൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ ശ്രീ.’ എം അനന്തൻ മാസ്റ്റർ പ്രതിജ്ഞാ വാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി. ലിസി ജനസൗഹൃദ പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.  വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികളായ അബ്ദുൾ മജീദ്, ശിവദാസ്, നാരായണൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി.വി.വത്സൻ മാസ്റ്റർ, എം വി നാരായണൻ, കെ.എം.പി.സറീന, ചന്ദ്രഭാനു കെ.പി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. അസി.സെക്രട്ടറി വിജയരാജ് നന്ദി പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: