യൂറോ- കോപ പ്രവചന മൽസരം: വിജയിക്ക് സമ്മാനം നൽകി

കണ്ണൂർ: യൂറോ കപ്പ്- കോപ അമേരിക്ക ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിലെ ജേതാക്കളെ പ്രവചിച്ച വിജയിക്ക് സമ്മാനം നൽകി. തോട്ടടയിലെ മൊബോൽ ദി കംപ്ലീറ്റ് ഫോൺകെയറാണ്
പ്രവചന മൽസരം നടത്തിയത്. താഴെചൊവ്വയിലെ മുനവ്വിർ
ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. മൊബോൽ ഡയറക്ടർ ഷഫീഖ് കെവി മൊബൈൽ ഫോൺ സമ്മാനം കൈമാറി. സഹപ്രവർത്തകരായ അജ്നാസ്, നിബിൽ മിർഷാദ് കെവി, മനാഫ് സംബന്ധിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: