പുതിയതെരു ഗതാഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് 27 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായി കെവി സുമേഷ് എംഎൽഎ

കണ്ണൂർ: പുതിയതെരു ഗതാഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് 27 ലക്ഷം രൂപ കേരള റോഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി അനുവദിച്ചു. പാപ്പിനിശ്ശേരി ക്രിസ്ത്രൻ പള്ളി മുതൽ വളപട്ടണം പാലം ജംഗ്ഷൻ വരെ ആദ്യഘട്ട ട്രാഫിക് പരിഷ്കാരത്തിനാണ് 27 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത്. മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന് നേരത്തെ നൽകിയ നിവേദനത്ത തുടർന്ന് മന്ത്രി പുതിയതെരുവിൽ വരുകയും സന്ദർശിക്കുകയും നേരിട്ട് കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അടിയന്തിര പ്രാധാന്യമുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് 27 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത്. ഇന്ന് ചേർന്ന യോഗത്തിന് ശേഷം തുക അനുവദിച്ചത്. മന്ത്രി എംഎൽഎ കെവി സുമേഷിന് നേരിട്ട് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കണ്ട് നിവേദനം നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപ്പെട്ട് 27 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്ത പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അഴീക്കോട് എംഎൽഎ കെവി സുമേഷ് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: