വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പുതിയ തെരുവിൽ പ്രതിഷേധ ജ്വാല നടത്തി

പുതിയതെരു :- കോവി ഡ് കാലത്ത് വ്യാപാരികളോട് കാണിക്കുന്ന ഇരട്ടതാപ്പ് നയത്തിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്തിരിഞ്ഞ്, മുഴുവൻ കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന പ്രവണതയിലേക്ക് വ്യാപാരികളെ എത്തിക്കരുതെന്നും, സാമ്പത്തിക സഹായം അനുദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് പുതിയതെരുവിൽ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി നിൽപ്പു സമരം നടത്തി. മേഖല പ്രസിഡണ്ട് പി.കെ ജയൻ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. കെ.അബ്ദുൾ സലാം ഹാജി, സി.രവീന്ദ്രൻ , പി.എം. അമീർ , പി.പി.ജയപ്രകാശ്, കെ.സതീശൻ ,ഉമ്യാർ പാദം മനാഫ്, സുരേഷ്, സന്തോഷ്, കെ.പി. ചന്ദ്രൻ , , സി.എച്ച് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ , സി.എച്ച് അബദുൾ റഹിമാൻ എന്നിവർ നേതൃ ത്തം നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: