കടകൾ അടച്ചിടുന്നതിനെതിരെ ഇടതു അനുകൂല സംഘടനയായ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതിയും രംഗത്ത്; ഇന്ന് പ്രതിഷേധ സമരം

കോവിഡ് നിയന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കടകൾ അടച്ചിടുന്നതിനെതിരെ ഇടതു അനുകൂല സംഘടനയായ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതിയും രംഗത്ത്. അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ടിപിആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള നിയന്ത്രണം ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാട്. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ഇന്ന് സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നിലും 14 കലക്ട്രേറ്റുകൾക്ക് മുന്നിലും അതിജീവന പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിക്കും. നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിൽ തെറ്റില്ലെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ഇവരുടെ നിലപാട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: