പറമ്പായി കുറുവോളില്‍ പി എ അസ്സു(75) അന്തരിച്ചു

മമ്പറം: മുസ്ലിം ലീഗിന്‍െറ പഴയകാല പ്രവര്‍ത്തകന്‍

പറമ്പായി കുറുവോളില്‍ പി എ അസ്സു(75) മരണപ്പെട്ടു .
ഭാര്യഃ സഫിയ
മക്കള്‍ഃഅശ്രഫ്‌(കുവൈററ്) നാസര്‍(കുവൈററ്‌),റംല,
മരുമക്കള്‍ഃഇല്യാസ്(കുവൈററ്)സനീറ(കീഴല്ലൂര്‍)’റാശിന(മൗവ്വേരി)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: