SSF കണ്ണുർ ഡിവിഷൻ സാഹിത്യത്സവ്

:SSF കണ്ണുർ ഡിവിഷൻ സാഹിത്യത്സവ് ജൂലായ് .14:15 അഴിക്കോട്‌’ പൊയ്തുംകടവ്: നുറുൽ ഹുദയിൽ’ ജൂലായ് 14ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ഉൽഘാടന സമ്മേളനം സമ്മേളന ഉൽഘാടനം ബഹു: തുറമുഖ മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ.വിവിധ രാഷ്ടീയ സാംസാകാരിക നായഗമ്മാർ പങ്കടുക്കുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: