മാപ്പിളപ്പാട്ട് രംഗത്തെ പ്രശസ്തൻ എ.ഉമ്മർ നിര്യാതനായി

മാപ്പിളപ്പാട്ട് രംഗത്തെ പ്രശസ്തൻ
മുഴപ്പിലങ്ങാട് കൂടക്കടവ് ചിറാലക്കണ്ടി തസ്മീർ മൻസിലിൽ താമസിക്കുന്ന

തലേശ്ശരി എ.ഉമ്മർ നിര്യാതനായി.

കണ്ണൂര് ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal
കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ വാട്സപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യൂ https://chat.whatsapp.com/4qN2C0SQJOiDOyDHneBeQe
ജില്ലാ വാർത്തകൾക്കു പുറമേ ദേശീയ, അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ എളുപ്പത്തിൽ അറിയാൻ ഫേസ് ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ
https://facebook.com/kannurvarthakaldotin

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: