അഞ്ചരക്കണ്ടി മൊടക്കണ്ടി ക്രഷറിനു സമീപം 30 ലിറ്റർ വാഷ് ഉടമസ്ഥനില്ലാത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ റെയ്ഞ്ച് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സി.സി.ആനന്ദ് കുമാറും, സംഘവും ചേർന്ന് കണ്ണൂർ റെയ്ഞ്ചിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പടോളിംങ്ങ് നടത്തുന്നതിനിടയിൽ അഞ്ചരക്കണ്ടി മൊടക്കണ്ടി ക്രഷറിനു സമീപം കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ 30 ലിറ്റർ വാഷ് ഉടമസ്ഥനില്ലാത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി അബ്കാരി കേസ് എടുത്തു. സംഘത്തിൽ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ ജോർജ്ജ് ഫെർണ്ണാഡസ്, പ്രിവന്റീവ് ഓഫിസർ (ഗ്രെഡ്) ദീപക്.കെ.എം, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ദിനേശൻ.പി.കെ, ഹരിദാസൻ കെ.വി, പ്രദീഷ് ടി. കെ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: