കണ്ണൂരിൽ പാചക വാതക തൊഴിലാളികൾ നടത്തിവന്ന സമരം ഒത്തു തീർന്നു

കണ്ണൂർ : മിനിമം കൂലി പുതുക്കി വരുന്നത് വരെ പ്രതിമാസം 1000 രൂപ വർധന അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനം. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം. ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ ബേബി കാസ്ട്രോ, തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളായ കെ പി സഹദേവൻ, സി കെ പി പദ്മനാഭൻ, പ്രേംരാജൻ, ഉടമ പ്രതിനിധി ടി ആർ ഗോപി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: