കണ്ണൂരിൽ നാളെ (15/01/19)വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

ചെറുകുന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ കരിക്കാട്ട്, ഇരിണാവ് ഗേറ്റ്, പാറപ്പുറം, വെള്ളാഞ്ചിറ ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ജനുവരി 15) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാപ്പിനിശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ ചുങ്കം, ലിജിമ, കാട്ടിലെപള്ളി, ഹാജിറോഡ്, എം എം ഹോസ്പിറ്റൽ, മാർക്കറ്റ് റോഡ്  ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ജനുവരി 15) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പെരളശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മുണ്ടയോട്, എ കെ ജി നഴ്‌സിംഗ് കോളേജ്, വായനശാല, പൊതുവാച്ചേരി, പാറേക്കുണ്ട്, ഇരിവേരി, കണ്ണോത്ത്ചിറ, അലുവ പീടിക ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ജനുവരി 15) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പനയത്തുമൂല, സാധുപാർക്ക്, നാറാണത്ത് ചിറ, ബ്ലോക്ക് എസ്റ്റേറ്റ്, മണിയലച്ചിറ, ചാല വെസ്റ്റ്, ചാല ഈസ്റ്റ്, ഹോംഫോർ അസ് ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ നാളെ(ജനുവരി 15) രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

വേങ്ങാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മാണിക്കോത്ത് വയൽ, കരിയിൽ, എരിഞ്ഞിപ്പൊയിൽ, വട്ടിപ്രം 117, വട്ടിപ്രം വയൽ ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ജനുവരി 15) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കതിരൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ കതിരൂർ, അഞ്ചാംമൈൽ, തെരു, ഐ ഒ ബി, കാരക്കുന്ന്, ശ്രേയസ്, പുല്ല്യോട് ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ജനുവരി 15) രാവിലെ 10.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 4.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: