പോളിംഗ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം നടന്നു

ജില്ലയില്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച പോളിംഗ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം വൈകിട്ടോടെ പൂര്‍ത്തിയായി. ജില്ലയിലെ 2463 ബൂത്തുകളിലേക്കുള്ള സാമഗ്രികളുടെ വിതരണമാണ് 20 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നടന്നത്.
കൊവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പോളിംഗ് സാമഗ്രികള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് സമയ ക്രമീകരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും കോര്‍പറേഷനിലേക്കുമുള്ള വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ രാവിലെ എട്ടു മണി, 10 മണി, 12 മണി, ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി എന്നീ നാല് സമയങ്ങളിലായാണ് വിതരണം നടന്നത്. ഒരു ബൂത്തില്‍ ഒരു പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസര്‍, ഒരു ഫസ്റ്റ് പോളിംഗ് ഓഫീസര്‍, രണ്ടു പോളിംഗ് ഓഫീസര്‍മാര്‍, ഒരു പോളിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. കൊവിഡ് പ്രോട്ടോകോള്‍ പാലിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ബസില്‍ നാലു ബൂത്തുകളിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് കൊണ്ടുപോയത്. ഹരിത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റചട്ടം പാലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ബൂത്തുകളില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: