തളിപ്പറമ്പ് സർസയ്യദ് കോളേജിൽ റാഗിങ് നാല് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

തളിപ്പറമ്പ്: സർസയ്യദ് കോളേജിൽ റാഗിങ് നാല് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ.
തളിപ്പറമ്പ് സർസയ്യിദ് കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയെ റാഗ് ചെയ്തെന്ന പരാതിയിൽ രണ്ടാം വർഷ
ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളായ നാല് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ,
പന്ത്രണ്ട് പേർക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തു.
സർസയ്യിദ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ നൽകിയ
പരാതിയിലാണ് തളിപ്പറമ്പ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: