മാക്കൂട്ടം-ചുരംപാത വഴിയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. നിബന്ധന നീക്കിയേക്കും

ഇരിട്ടി: മാക്കൂട്ടം-ചുരംപാത വഴി കർണാടകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ചിലത് നീക്കും. ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണ കാലാവധി 15-ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. നിബന്ധന നീക്കുന്ന കാര്യമാണ് പരിഗണനയിൽ.

രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് പ്രവേശനാനുമതി നല്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇന്ത്യയിലെവിടെയും സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിനെടുത്തവർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉത്തരവ് നിലനില്ക്കെ കുടകിലെ അധികൃതർ കേരളത്തിൽനിന്ന്‌ വരുന്നവർക്ക് ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. നിർബന്ധമാക്കിയത് പരക്കെ ആക്ഷേപത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു. നാലുമാസമായി തുടരുന്ന നിയന്ത്രണം 15 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അവലോകനംചെയ്ത് വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് പതിവ്

വ്യക്തികൾക്ക് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. കോവിഡില്ലാസർട്ടിഫിക്കറ്റും ചരക്കുവാഹന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏഴുദിവസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ് വേണ്ടത്. ഇതിൽ ഇളവനുവദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പൊതുഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം. നാലുമാസമായി കുടകിലേക്കുള്ള പൊതുഗതാഗതം പൂർണമായും മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

ആർ.ടി.പി.സി.ആർ. നിബന്ധന നീക്കുന്നതിലൂടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ കേരളത്തിൽനിന്നും കുടകിൽനിന്നും ഉയരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ തണുപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കരുതുന്നത്. മാക്കൂട്ടത്തെ അതിർത്തി ചെക്‌പോസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിച്ച് പ്രവേശനാനുമതി നല്കാനാണ് ആലോചന. രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവർക്ക് ചെക്‌പോസ്റ്റിൽവെച്ച് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തി കോവിഡില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: