കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

4 / 100

അഴീക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ജനത വുഡ് മുതല്‍ ബോട്ട് പാലം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നവംബര്‍ 14 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും .

ഏച്ചൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ എ ആര്‍ കെ  കോംപ്ലക്‌സ്, പഞ്ചായത്ത് കിണര്‍, പുറത്തീല്‍ പള്ളി, കനാല്‍ പാലം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നവംബര്‍ 14 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മുതല്‍ വൈകിട്ട്  മൂന്ന് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

വേങ്ങാട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മുണ്ടമട്ട, ബ്രദേര്‍സ് ഓയില്‍ മില്‍, വാളാങ്കിച്ചാല്‍ എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോമര്‍ പരിധിയില്‍ നവംബര്‍ 14 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത്   മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: