കഥകളി ആചാര്യൻ പറശിനി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ 86 വയസ് നിര്യാതനായി

കഥകളി ആചാര്യൻ പറശിനി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ 86 വയസ് നിര്യാതനായി. കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ദീർ ഘകാലം പറശിനികടവ് ശ്രീ മുത്തപ്പൻ കഥകളി യോഗത്തിൽ കഥകളി നടനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശവസംസ്‌കാരം നാളെ (14/11/2018) ന്. രാവിലെ 10 മണിക്ക് കണിച്ചേരി പൊതു ശ്മശാനത്തിൽ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: