പേരാവൂർ മഠപ്പുരച്ചാലിൽ വീണ്ടും കാട്ടാനയെത്തി വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചു

പേരാവൂർ: മണത്തണ മഠപ്പുരചാലിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ഇറങ്ങി വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചു. വാഴേപ്പടവിൽ ജോണി , വാഴേപ്പടവിൽ നൈജിൽ, കല്ലനാനിയിൽ ജിജീഷ് എന്നിവരുടെ കൃഷിയിടത്തിലെത്തിയ കാട്ടാന പ്ലാവ്, വാഴ, കപ്പ, ചേമ്പ് തുടങ്ങിയ കാർഷിക വിളകൾ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ചു.ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലുമണി
യോടെയാണ് കാട്ടാന കൃഷിയിടത്തിലിറങ്ങി വ്യാപക നാശംവിതച്ചത്. മoപ്പുരച്ചാൽ, ഓടംതോട്, അണുങ്ങോട് മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി കാർഷികവിളകൾ നശിപ്പിച്ചിരുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ വനത്തിലേക്ക് തുരത്തിയിരുന്നു’. എന്നാൽ വീണ്ടും വൻ തോതിൽ കൃഷി നാശം വരുത്തിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന ആശയ കുഴപ്പത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ കർഷകർ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: