പേരാവൂർ തൊണ്ടിയിൽ സെന്റ് ജോൺസ് യു.പി.സ്കൂളിൽ കൊയ്ത്തുത്സവം.

പേരാവൂർ: തൊണ്ടിയിൽ സെന്റ് ജോൺസ് യു. പി. സ്കൂളിൽ. എ ഡി എസ് യു വിന്റെയും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ

കൊയ്ത്തുൽസവം നടത്തി. പ്രധാന അധ്യപകൻ ജോസ് പി.ജെ. കൊയ്ത്ത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.സ്റ്റാഫ്‌ സെക്രട്ടറി ലാലി കുര്യാക്കോസ്‌ നെല്ലിന്റെ പ്രത്യകതകൾ കുട്ടികൾക്ക്‌ പരിചയപ്പെടുത്തി. അദ്ധ്യാപിക പ്രിൻസി മരിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾ കൊയ്ത്തുപാട്ടുകൾആലപിച്ചു.അദ്ധ്യാപകരായ സിസ്റ്റർ ജെയ്നി, ജെസ്സി മാത്യു, സിസ്റ്റർ ലിസാ,തുടങ്ങിയവർനേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: