കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ പ്രൈവറ്റ്, വിദൂര വിഭാഗം കോഴ്സുകൾ നിർത്തലാക്കുന്നു; പാരലൽ കോളേജ് അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാലയിൽ നിർത്തിവച്ച വിദൂര വിഭാഗം പുനസ്ഥാപിക്കുക ,അല്ലാത്ത പക്ഷം പ്രൈവറ്റ് റജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി പാരലൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക്.

പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സപ്തമ്പർ പതിനഞ്ചിനു രാവിലെ 11 മണിക്ക് ജില്ലയിലെ എല്ലാ കോളേജുകൾക്കു മുന്നിലും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും കോവിഡ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധ ധർണ്ണ നടത്തും.

സപ്തമ്പർ പതിനേഴിനു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കു മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന ധർണ്ണാ സമരത്തിൽ കാസർഗോഡ്, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അധ്യാപകർ പങ്കെടുക്കും.

പ്രൈവറ്റ്, വിദൂര വിഭാഗം നിർത്തലാക്കുമ്പോൾ പതിനായിരക്കണക്കിനു വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനവും, ആയിരക്കണക്കിനു അധ്യാപകരുടെ ജോലിയും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പാരലൽ കോളേജ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: