കണ്ണൂർ സബ്ജില്ല അണ്ടർ 17 ഫുട്ബോൾ ടൂർണ്ണമെന്റിൽ സി എച്ച് എം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ജേതാക്കൾ

കണ്ണൂർ. കണ്ണൂർ സബ്ജില്ല അണ്ടർ 17 ഫുട്ബോൾ ടൂർണ്ണമെന്റിൽ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെ സി എച്ച് എം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എളയാവൂർ പരാജയപ്പെടുത്തി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: